DAO NO.10-08 s2010
  Further amending the revised implementing rules and regulations of Act No. 3883, as amended, otherwise known as the Business Name Law.
   
   
   
   
   
   
   
 
   

No to Text Scams

Verify Sales Promo Permit Number here:

To file a complaint on text scam at NTC, click here.

Other ways to verify

  • Or call the DTI DIRECT HOTLINE : 751-3330

Ano ang mga dapat tandaan upang makaiwas sa mga Text Scam?

  • Kung wala ka namang sinalihan na promo, napakaliit ng posibilidad na ikaw ay nanalo ng isang malaking premyo.
  • Ang mga nananalo ng malaking premyo sa isang promo ay pinapadalhan ng sulat o telegrama upang sabihin na sila ay nanalo at hindi sa pamamagitan ng text message lamang.
  • Huwag basta-basta magbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa iyong sarili gaya ng address sa bahay at opisina, pangalan, at lalong-lalo na ang bank account number na diumano ay gagamitin "for verification."
  • Lalong huwag magdeposito ng pera sa isang bank account number at huwag magpadala ng prepaid load na diumano ay para sa "tax" ng inyong premyo.